Coopervision průčelí. Uw lokale MUDR. KRATOCHVÍLOVÁ PATRICIE in Horovice, Horovice

mudr. kratochvÍlovÁ patricieUložte podrobnosti pro místní Coopervision Horovice, Horovice

Adresa: K Nemocnici 1106 268 01 Horovice,
Telefon:

Otevírací doba

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Služby

Oční prohlídka
Aplikace kontaktních čoček
Poradenství pro kontaktní čočky
Roztoky na kontaktní čočky
Poprodejní podpora pro kontaktní čočky
MiSight® oční specialisté (Koriguje krátkozrakost a zpomaluje progresi krátkozrakosti u dětí)

O nás MUDR. KRATOCHVÍLOVÁ PATRICIE

pece o zrak
hydrogely
FAQs